Lydiga hundar för bättre jakt

En bra dressyr gör att du kan ta med hunden i flera olika miljöer utan att känna oro för att hunden ska bete sig på ett oacceptabelt sätt. En bra dressyr gör också att du som förare kan styra jakten och få en hund som går att kalla in då du väljer att avbryta jakten. Dressyren gör att du bl a kan ha en hund som kan sitta stilla medan du gör en skottplatsundersökning eller en avfångning

Samarbetspartners

Kontakta oss

 0709-500 647

Snixåsen Råda
531 96 Lidköping