Vi erbjuder tre olika kurser under 2024

Valp- och unghundskurs 2024

Genomförs med kursstart i augusti 2024. Kursen kommer finnas för anmälan 2024-06-01
Kursen omfattar totalt fyra träffar och samtliga kurstillfällen innehåller teori och praktiskt arbete med hund.
Info finns under fliken "Kursplaner"

Kursdatum: Finns på hemsidan 2024-06-01

Tid: 1700-1900

Allmän jakthundskurs 2024

Kursen omfattar totalt fyra träffar och samtliga kurstillfällen innehåller teori och praktiskt arbete med hund. Info finns under fliken "Kursplaner". Anmälan och kursdatum finns på hemsidan 2024-01-07

Kursdatum:  24/3, 14/4, 12/5, 9/6

Tid 0900-1200

Stående fågelhundskurs 2024

Kursen omfattar fem träningstillfällen och samtliga kurstillfällen innehåller teori och praktiskt arbete med hund. Info finns under fliken "Kursplaner". Anmälan och kursdatum finns på hemsidan 2024-01-07

Kursdatum: 24/3, 14/4, 12/5, 9/6, 4/8

Tid 1400-1700

Kontakta oss

 0709-500 647

Snixåsen Råda
531 96 Lidköping