Lydiga hundar för bättre jakt

Jakthunden tillbringar större delen av sin tid som en normal familjehund. En bra dressyr gör att du kan ta med hunden i flera olika miljöer utan att känna oro för att hunden ska bete sig på ett oacceptabelt sätt.

En bra dressyr gör också att du som förare kan styra jakten och få en hund som går att kalla in då du väljer att avbryta jakten. Dressyren gör att du bl a kan ha en hund som kan sitta stilla medan du gör en skottplatsundersökning eller en avfångning

Jakthundsdressyr vänder sig i första hand till dig som vill träna din hund så att den jagar tillsammans med dig som förare (inte jagar för sig själv). Kurserna omfattar valp- och unghundskurs, allmän jakthundskurs, fågelhundskurs, specialkurser som apporterings- och spårkurs.

Kurserna genomförs i Lidköping, Snixåsen Råda. På anläggningen finns 7 ha sammanhängande mark, träningsvatten och en stor dressyrhall som används för inomhusträning av hund.

Jakthundsdressyr drivs av Joakim Andersson som är uppväxt i en jägarfamilj och har god erfarenhet av jakt med stötande, drivande, stående, trädskällande hundar och jakt med löshund på älg och vildsvin.

Joakim har utbildats och certifierats till fågelhundsdressör av Mattias Westerlund, Hundskolan Vision.

Fokus för oss är att våra egna hundar skall prestera maximalt, inte bara vid ordinarie jakt, utan även vid det flertal trafikeftersök som vi genomför inom Lidköpings kommun

Kontakta oss

 0709-500 647

Snixåsen Råda
531 96 Lidköping