Kursplan för stående fågelhundskurs 2022 (Fulltecknad, endast reservplats)

Kursledare

Joakim & Linda Andersson

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Kursen riktar sig till stående och apporterande fågelhundar. Kursen inriktas mot hundar 6-36 månader.

Mål

Att de deltagande hundförarna får en grundläggande förståelse för hur hunden fungerar som flockdjur, hur inlärning fungerar, förståelse för hundens signaler samt vikten av ett gott ledarskap. Förståelse för de krav som ställs på en hundägare när det gäller hunden och lagen.

Öka hundförarnas träningsmöjligheter och förbereda sin jakthund inför jakt- och jaktprov.

Kursarrangör

Jakthundsdressyr.se

Omfattning

Fem träningstillfällen och omfattar praktiskt arbete med hund.
Träningstillfällen: Söndagar 27/3, 10/4, 24/4, 15/5 samt 12/6. Tid kl 1400-1700 samtliga träningsdagar.

Ämnen och innehåll

Kursen omfattar både teori och praktik

Teoridelen kommer bl a behandla:

 • Hundens beteende
 • Hundens sociala organisation
 • Hundens språk
 • Ledarskap
 • Inlärning

Den praktiska träningen kommer vara inriktad mot olika moment omfattar:

 • Fritt följ
 • Stadga /lugn på pass
 • Spårarbete med blodspår och släpspår (kontinentala hundar)
 • Sitt/Ligg Inkallning under svårare störning
 • Lugn i flog, skott och fall
 • Apportering på land och i vatten

Kostnad och anmälan

Anmälan till joakim@jakthundsdressyr.se. Träningskostnad 2500 kr, inbetalas innan kursstart på bankgiro 703-9753 eller swish 1230670554. Ange Namn och hundnamn samt vilken kurs som avses på inbetalningen.

Anmälan är bindande. Om ni får förhinder att deltaga så hör av er i god tid så att vi kan erbjuda annan deltagare platsen.

Plats

Råda, Snixåsen, Lidköping

Utrustningsbehov

Då pandemin fortfarande påverkar oss så följer vi de råd som folkhälsomyndigheten föreskriver nu och de ev ändringar som kommer att ske fram till kursstart.
Kläder för utomhusbruk och egen vattenskål.

Kontakta oss

 0709-500 647

Snixåsen Råda
531 96 Lidköping