Kursplan för hundkurs Allmän jakthundskurs 2022

Kursledare

Joakim & Linda Andersson

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs. Vänder sig till samtliga jakthundsraser i åldrarna 4-24 mån.

Mål

Att de deltagande hundförarna får en grundläggande förståelse för hur hunden fungerar som flockdjur, hur inlärning fungerar, förståelse för hundens signaler samt vikten av ett gott ledarskap. Förståelse för de krav som ställs på en hundägare när det gäller hunden och lagen.

Att hundförarna skall få en praktisk grund att stå på inför jakt.

Kursarrangör

Jakthundsdressyr.se

Omfattning

Fyra träningstillfällen och omfattar praktiskt arbete med hund.

Träningstillfällen: Söndagar 27/3, 10/4, 24/4 samt 15/5. Tid kl 09.00-12.00 samtliga träningsdagar.

Ämnen och innehåll

Kursen omfattar både teori och praktik

Teoridelen kommer bl a behandla:

  • Hundens beteende
  • Hundens sociala organisation
  • Hundens språk
  • Ledarskap
  • Inlärning

Den praktiska träningen kommer vara inriktad mot olika moment omfattar:

  • Fritt följ
  • Stadga
  • Grunder spårarbete
  • Sitt/Ligg
  • Inkallning under svårare störning

Kostnad och anmälan

Anmälan till joakim@jakthundsdressyr.se. Träningskostnad 1700 kr, inbetalas innan kursstart på bankgiro 703-9753 eller swish 1230670554. Ange ditt namn, hundens ras och ålder samt vilken kurs som avses på inbetalningen.

Anmälan är bindande. Om ni får förhinder att deltaga så hör av er i god tid så att vi kan erbjuda annan deltagare platsen.

Plats

Råda, Snixåsen 7, Lidköping

Utrustningsbehov

Då pandemin fortfarande påverkar oss så följer vi de råd som folkhälsomyndigheten föreskriver nu och de ev ändringar som kommer att ske fram till kursstart.
Kläder för utomhusbruk och egen vattenskål.

Kontakta oss

 0709-500 647

Snixåsen Råda
531 96 Lidköping